Kornel Przyborowski

24-09-2002 (lat 19)
Polska
Napastnik