Krzysztof Janus

© Cracovia
25-03-1986 (lat 33)
Brzeg Dolny
Polska
Pomocnik
176 cm
73 kg