Gdynia 10 czerwca 2013

Sz. P. Wojciech Szczurek

Prezydent miasta Gdyni

Szanowny Panie Prezydencie!

Z ulgą przyjąłem informację, iż dzięki zaangażowaniu miasta udało się zapobiec zagrożeniu, w którym znalazł się klub Arka Gdynia. Klub ten nie jest tylko jednym z wielu klubów sportowych w Gdyni. Arka to istotny składnik tożsamości naszego miasta, łączący całe pokolenia mieszkańców Gdyni. Podtrzymywanie i rozwój tej tradycji powinno leżeć w zakresie istotnych zainteresowań władz miasta.

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę Pana Prezydenta, iż zaangażowanie poważnych środków publicznych nie może odbywać się na zasadzie nieograniczonego kredytu zaufania. Szczególnie wobec osób, które są współodpowiedzialne za kłopoty, w których znalazł się klub. Wraz z udzieleniem pomocy powinno iść zwiększenie kontroli i wpływu władz miasta na sposób zarządzania klubem oraz realizacji założonych celów sportowych i biznesowych.

Szkolenie młodzieży, promowanie wychowanków, aktywne pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania, partnerska współpraca ze środowiskami kibiców – to tylko przykłady działań, których należy oczekiwać od władz klubu, a z którymi w przeszłości bywały niestety różnego rodzaju problemy. Mam nadzieję, iż dzięki zwiększonemu zaangażowaniu miasta problemy te nie będą występowały w przyszłości.

Z poważaniem

(-) Marcin Horała

radny