Warto podkreślić, iż spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze, która sprzyjała rzeczowej dyskusji. Na samym początku kilka zdań wstępu wygłosił Prezes SKGA. Nawiązał on również do ostatnich wydarzeń pomiędzy kibicami Arki jakie miały miejsce podczas meczu z Legią. Główna część spotkania dotyczyła jednak bieżącej oceny oraz wizji przyszłości Klubu.
Podczas zebrania każdy kibic mógł przedstawić swoje zdanie na temat tego w jaki sposób działać i co zrobić, aby stworzyć w końcu silny i profesjonalnie zarządzany Klub. Nie zabrakło krytycznych uwag i ocen dotyczących pracy obecnych władz Klub oraz działań sztabu sportowego. Poruszone zostały sprawy dotyczące właściciela oraz sponsorów Arki.
Uzgodniono, iż w obecnej sytuacji konieczne jest spotkanie szerokiej reprezentacji wszystkich środowisk kibiców z władzami oraz właścicielem Klubu.
Na pewno w trosce o dobro Klubu w najbliższym czasie podejmowane będą kolejne konkretne działania ze strony zarówno SKGA jak i wielu kibiców, którzy zadeklarowali swoją pomoc. O szczegółach będziemy informować za pośrednictwem forum oraz serwisu arkowcy.pl

Niezależnie od decyzji jakie podejmie w najbliższych dniach właściciel oraz władze Klubu prezentujemy wspólne oświadczenie reprezentantów wielu środowisk i pokoleń kibiców Arki.

Oświadczenie kibiców Arki po spotkaniu w dniu 2 czerwca 2011

W dniu 2 czerwca odbyło się spotkanie wszystkich kibiców Arki zaniepokojonych przyszłością naszego Klubu.

Jako reprezentanci wielu środowisk i pokoleń kibiców Arki wyrażamy niezadowolenie z osiąganych od kilku lat przez nasz Klub wyników sportowych.
Pragniemy podkreślić, iż w ostatnich latach w naszym Klubie brakuje wizji rozwoju oraz długofalowej polityki. Uważamy, iż Arka potrzebuje gruntownych zmian i jasno obranego kierunku rozwoju, a nie atmosfery tymczasowości, która towarzyszy nam od kilku sezonów.
Oprócz złej oceny umiejętności sportowych piłkarzy, skutkującej niewłaściwym doborem selektywnym przeprowadzonym przez Komitet Transferowy, zwracamy także uwagę na brak realnych efektów pracy działu skautingu oraz działu marketingu Arki.
Jesteśmy zaniepokojeni brakiem informacji o przyszłości naszego Klubu, co w kontekście zaplanowanej już na 23 lipca inauguracji nowego sezonu budzi wiele obaw co do najbliższych perspektyw klubu.
Dlatego w trosce o dobro Arki, apelujemy o jak najszybsze spotkanie szerokiej reprezentacji wszystkich środowisk kibiców z Zarządem, Radą Nadzorczą oraz właścicielem klubu Arka Gdynia.