W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Gdyni, pan Wojciech Szczurek, wydał oświadczenie w którym poinformował, iż "dopóki sytuacja nie zostanie unormowana, Miasto nie będzie wspierać finansowo Klubu". Ponadto, z dniem 14.01.2020 wypowiedzenie złożył prokurent pełniący obowiązki prezesa, pan Dariusz Schwarz, a w dniu 15.01.2020 r. z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członkostwa w Radzie (z ramienia miasta) zrezygnował pan Andrzej Ryński.

 


Szanowni Kibice,
Drodzy Gdynianie!
 
Jak wielokrotnie podkreślałem: „Arka to Gdynia, Gdynia to Arka”. W żółto-niebieskiej historii były chwile wspaniałe i te trudniejsze, jednak gdyński samorząd nieustannie wspierał Klub. 
 
Pod koniec sierpnia ubiegłego roku wyraziłem oczekiwanie, że większościowy udziałowiec spółki realizować będzie strategię długofalowego rozwoju naszej Arki. Minęły cztery miesiące, tymczasem w działaniach właściciela trudno dostrzec konsekwencję – brak jakiegokolwiek planu, mającego na celu ustabilizowanie sytuacji. Szczególnie alarmujące są informacje dotyczące stanu klubowych finansów. Złożone publicznie obietnice, nie zostały dotrzymane. Dopóki sytuacja nie zostanie unormowana, Miasto nie będzie wspierać finansowo Klubu. Oczekuję podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zbilansowania budżetu spółki.
 
Historia udowadnia, że nierozsądne i krótkowzroczne działania dotyczące klubów z tradycjami, do których bez wątpienia zalicza się Arka, prowadzić mogą do katastrofalnych konsekwencji. Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do takiej sytuacji.
 
Głęboko wierzę, że obecne problemy są przejściowe i niedługo będziemy mogli ponownie skupić się wyłącznie na sportowych emocjach związanych z występami żółto-niebieskich. 
 
Arka Razem!
 
Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

 

Z decyzją tą w pełni zgadzają się kibice ze Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki, a także mniejszościowi właściciele naszego klubu skupieni w spółce Ejsmond Club.
Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji i ewentualnych dalszych krokach ze strony kibiców, spółki EjsmondClub i miasta.

 

My, spółka Ejsmond Club, jako mniejszościowi właściciele i przedstawiciele Kibiców Arki Gdynia, jesteśmy zdruzgotani sytuacją, w jakiej znalazł się MZKS. W pełni popieramy decyzję Prezydenta Miasta Gdynia i zapewniamy, że będziemy iść ramię w ramię, by przywrócić w Arce porządek.

Żądamy NATYCHMIASTOWEGO ustosunkowania się do obecnej sytuacji przez większościowych właścicieli - Panów Midak oraz osoby za nią odpowiedzialne

#ArkaRazem!