Jako reprezentanci WSZYSTKICH kibiców Arki Gdynia,
dzisiaj poprzez naszą kancelarię wystosowaliśmy do redaktora naczelnego Przeglądu Sportowego oficjalne żądanie zamieszczenia sprostowań w sprawie niedawnego artykułu p. Izy Koprowiak pt. "Bezpieczeństwo trenera było kluczowe. Pozostawienie Smółki na stanowisku mogło zakończyć się przerwaniem meczu".
Wiele kłamstw już widzieliśmy w tym upadającym zawodzie dziennikarza sportowego, jednak pewne granice zostały zdecydowanie przekroczone i my tak tego nie zostawimy.

ARKA GDYNIA!