W związku z zakończonym sezonem i upływającą wkrótce kolejną 3-letnią kadencją władz Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki (2014-2017) Zarząd SKGA zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki, które odbędzie się w terminie:

22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 18.30 w restauracji "Olimpijska 5", mieszczącej się na Stadionie Miejskim w Gdyni.
Drugi termin Zgromadzenia wyznaczono na 22 czerwca 2017 na godzinę 19.00, w tym samym miejscu.

Ponadto informujemy, iż 6 czerwca 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Zarządu SKGA podczas którego zgodnie z naszymi kompetencjami i obowiązującym statutem:
 - zatwierdziliśmy uchwałą przyjęcie nowych członków, którzy do dnia wczorajszego na ręce Zarządu złożyli pisemną deklarację członkowską podpisaną przez dwóch członków SKGA
 - zgodnie z pkt. 14b) statutu uchwałą Zarządu wykluczyliśmy z SKGA osoby, które notorycznie nie brały udziału w pracach Stowarzyszenia
 - zatwierdziliśmy listę 35 osób, które na dzień 6.06.2017 są członkami naszego Stowarzyszenia i mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków
- omówiliśmy bieżącą sytuację stowarzyszenia oraz klubu 
 - dyskutowaliśmy na temat realizacji wygranego zadania z Budżetu Obywatelskiego, dotyczącego rewitalizacji "Górki" przy Ejsmonda

 
PLAN
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA KIBICÓW GDYŃSKIEJ ARKI W DNIU 22.06.2017 r.


1.   Otwarcie zgromadzenia
2.   Przedstawienie porządku obrad
3.   Wybór przewodniczącego zgromadzenia
4.   Wybór komisji skrutacyjnej
5.   Sprawozdanie z działalności SKGA w latach 2014-2017
6.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7.   Przedstawienie raportu finansowego SKGA
8.   Udzielenie absolutorium Zarządowi
9.   Wybory Zarządu SKGA
10.   Wybory Komisji Rewizyjnej
11.   Sprawy członkowskie
12.   Dyskusja i wolne wnioski
13.   Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków