Jednym z podstawowych działań Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki jest dbanie o pozytywny wizerunek kibiców i klubu poprzez liczne akcje promocyjne i charytatywne. Jedną z takich akcji był organizowany już po raz 10 "Żółto-Niebieski Mikołaj". Z roku na rok dzięki Waszej hojności jesteśmy w stanie pomagać w coraz większym stopniu. W ostatniej edycji zebrano i przekazano środki pieniężne w kwocie 12 153,43 zł.

Dziękujemy wszystkim kibicom za pomoc i wsparcie tej wspaniałej Akcji (relacja: część I, część II, część III)

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie akcji mikołajkowej, które złożyliśmy zgodnie z obowiązkiem do Pana Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni.

Rozliczenie zbiórki publicznej  przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki, ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia, KRS 0000312535, na podstawie zezwolenia nr SLS.5311.38.2013 wy­danego przez Prezydenta Miasta Gdyni dnia 20.11.2013r.

1. W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 12 153,43 zł. (słownie: dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewiętnaście groszy) w tym:

- dobrowolne wpłaty na konto: 2 235 zł.

- zbiórka do puszek kwestarskich na meczu Arka Gdynia - Stomil Olsztyn w dniu 23.11.2013r.: 1 797,75 zł.

- zbiórka do zaplombowanych puszek w punktach gastronomicznych na terenie miasta: 1 896,84 zł.

- zbiórka na koncercie w dniu 14.12.2013r.: 6 223,84 zł.

2. Zestawienie kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie w ramach akcji:

NAZWA

KWOTA

NR FAKTURY

 

Opłata skarbowa

 82,00 zł.

-

 

Identyfikatory-druk i laminowanie

 53,60 zł.

FV 864/13

 

Podziękowania druk

  51,20 zł.

 FV 3558/2013

 

Podziękowania- zakup antyram

  70,75 zł.

 FV 1394/12/2013

 

RAZEM

257,55 zł.

 

 

Koszty zorganizowania akcji Żółto – Niebieski Mikołaj pokryte zostały ze środków zbiórki publicznej oraz wyniosły 257,55PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy). Udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wynosi 2,12%.

3. Zestawienie produktów zakupionych z funduszy pochodzących ze zbiórki publicznej, przeznaczo­nych na zakup towarów niezbędnych do przygotowania paczek dla pacjentów oddziałów dziecięcych szpitali w Gdyni, Wejherowie, Pucku, Kartuzach oraz Kościerzynie.

    NUMER FAKTURY

    NAZWA TOWARU

              KWOTA

FV/21/12/13

Gadżety kibicowskie - poduszki

3 690,00 zł.

FV/14/12/13

Gadżety kibicowskie -  smycze

492,00 zł.

Rachunek nr 2/12 Gadżety kibicowskie – kubki, puzzle 2 500,00 zł.
FV 1/12/2013 Gadżety kibicowskie - szaliki 410,82 zł.
FV/52/12/2013 Ilustracje do puzzli - wydruk 369,00 zł.

FV 0/0(009)0010/352072

Słodycze

 4 434,06 zł.

RAZEM

       11 895,88 zł.