Od początku sezonu fani Sandecji Nowy Sącz protestują. Jednym z główych powodów jest zamknięty sektor gości, który miał być przebudowywany wraz ze stadionem. W trakcie uzyskiwania niezbędnej dokumentacji pojawiły się jednak problemy z zewnętrznym finansowaniem całej inwestycji, dlatego główne prace remontowe nie zostały rozpoczęte. Przeprowadzone zostały jedynie drobne modernizacje.

Obecnie na przywracanym do użytku sektorze zamontowano 220 krzesełek oraz stawiane są ogrodzenia i zabezpieczenia trybuny. W najbliższych dniach zainstalowany będzie dodatkowy system monitoringu obejmujący nowe miejsca, a także nadajnik Internetu bezprzewodowego do obsługi zintegrowanego systemu identyfikacji kibiców. Odbiór przez policję nowego sektora oraz wejścia na stadion odbędzie się w najbliższy piątek.

W tym miejscu przypominamy nasz artykuł o wszystkich sektorach gości w I lidze.