Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki ogłasza nabór nowych członków!
Każdy kto chce pomóc, działać i zrobić coś konkretnego dla Arki znajdzie miejsce w naszym Stowarzyszeniu.

Wystarczy pobrać deklarację członkowską:
Wersja PDF

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia
(Gdynia, ul. Olimpijska 5 – wjazd na główny parking GOSiR, budynek po lewej stronie. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku między 10.00 a 16.00)
lub też przekazać podczas otwartych spotkań i imprez organizowanych przez SKGA (o których informujemy na naszym profilu, stronie i forum), albo wystarczy podejść z deklaracją podczas meczów pod gniazdo.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia potrzebna jest pozytywna rekomendacja (polecenie) podpisana przez dwóch aktualnych członków SKGA i opłacenie zadeklarowanej składki członkowskiej.

Ostateczną decyzję o przyjęciu potencjalnego kibica w szeregi Stowarzyszenia podejmuję stosowną uchwałą Zarząd SKGA. O tym fakcie poinformujemy każdą osobę telefonicznie, bądź e-mailem.

W razie pytań i wątpliwości można pisać na adres mailowy: skga@arkowcy.pl
Każdy kibic może tam także zgłaszać swoje pomysły, uwagi, propozycje różnych akcji i działań, spraw do załatwienia, czy zaoferować swoją pomoc.

Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki
ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00
nr KRS 0000312535, NIP 5862253807, REGON 220714025
Bank Zachodni WBK S.A. 71 1090 1102 0000 0001 1420 6625
Więcej informacji o SKGA na stronie arkowcy.pl oraz koncie fb