W związku z degradacją z ekstraklasy wśród kibiców pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z przyszłością Arki Gdynia.
W tej sytuacji najlepszą formą wymiany informacji jest bezpośrednie spotkanie władz klubu i jego kluczowych pracowników z kibicami. Chcemy uniknąć fali spekulacji, plotek i pomówień związanych z sytuacją w  klubie, pragniemy zatem otrzymać informacje z pierwszej ręki.

Na spotkanie z kibicami indywidualne zaproszenia otrzymały władze Klubu: Prezes Zarządu - Jan Justka, Przewodniczący Rady Nadzorczej - Witold Nowak, członkowie Rady Nadzorczej - Tomasz Pindelski i Olgierd Hoffman, a także osoby z pionu sportowego: Andrzej Czyżneiwski - Dyrektor ds. sportowych, Czesław Boguszewicz - szef działu skautingu, Jacek Dziubiński - trener koordynator młodzieży oraz Dyrektor ds. marketingu - Wojciech Pertkiewicz i Dyrektor ds. bezpieczeństwa - Dariusz Guzikowski.

Proponowana tematyka spotkania:
- ocena wyników drużyny seniorskiej w sezonie 2010/2011 wraz z wnioskami,
- plany działań organizacyjnych i sportowych na sezon 2011/2012

Zaproponowaliśmy także konkretny termin oraz miejsce spotkania, które zostanie potwierdzone i podane do publicznej wiadomości w najbliższych dniach.

Na początku czerwca podobne otwarte spotkanie odbyło się w gronie kibiców. Przypominamy treść oświadczenia po zebraniu, z którego relację można przeczytać w tym artykule

W dniu 2 czerwca odbyło się spotkanie wszystkich kibiców Arki zaniepokojonych przyszłością naszego Klubu.

Jako reprezentanci wielu środowisk i pokoleń kibiców Arki wyrażamy niezadowolenie z osiąganych od kilku lat przez nasz Klub wyników sportowych.
Pragniemy podkreślić, iż w ostatnich latach w naszym Klubie brakuje wizji rozwoju oraz długofalowej polityki. Uważamy, iż Arka potrzebuje gruntownych zmian i jasno obranego kierunku rozwoju, a nie atmosfery tymczasowości, która towarzyszy nam od kilku sezonów.
Oprócz złej oceny umiejętności sportowych piłkarzy, skutkującej niewłaściwym doborem selektywnym przeprowadzonym przez Komitet Transferowy, zwracamy także uwagę na brak realnych efektów pracy działu skautingu oraz działu marketingu Arki.
Jesteśmy zaniepokojeni brakiem informacji o przyszłości naszego Klubu, co w kontekście zaplanowanej już na 23 lipca inauguracji nowego sezonu budzi wiele obaw co do najbliższych perspektyw klubu.
Dlatego w trosce o dobro Arki, apelujemy o jak najszybsze spotkanie szerokiej reprezentacji wszystkich środowisk kibiców z  Zarządem, Radą Nadzorczą oraz właścicielem klubu Arka Gdynia.